Logo Werk in Zicht

Werk in Zicht respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Werk in Zicht.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Werk in Zicht, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Werk in Zicht en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Werk in Zicht. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Werk in Zicht.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via het mailadres: kansrijkberoep@werkinzicht.nl

25 oktober 2016