Overschild heeft volop last van de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning. Er is nu een begin gemaakt met de versterkingsopgave. Van de 120 huizen die Schildwolde telt worden er 80 gesloopt en 40 zwaar verbouwd.

In samenwerking met Werk in Zicht is BWRI in gemeente Midden-Groningen  gestart met het project ‘Hulpteam Overschild’  Het project heeft als doel om de deelnemers werkfit te maken voor de arbeidsmarkt en te begeleiden/scholen  richting betaald werk.

Trajectbegeleiding

‘Hulpteam Overschild’ is een prachtige kans om weer werkritme op te doen en tegelijkertijd mee te helpen met de wederopbouw van Overschild. Onder begeleiding van een vaste trajectbegeleider ga je meehelpen met verschillende klussen in het dorp. Je kan hierbij denken aan het onderhoud van het terrein om de ‘wisselwoningen’ waar de bewoners tijdelijk wonen omdat hun huis gerenoveerd wordt. Of de bewoners van Overschild hebben ondersteuning nodig bij het verwijderen van een schutting of een boom. Je bent lekker in de buitenlucht bezig en raak je weer gewend om fysieke arbeid te verrichten. Als je vervolgens klaar bent om weer betaald aan het werk te gaan zal je hierbij ondersteuning krijgen.

Neem contact op
Denkt je dat het ‘Hulpteam Overschild’ iets voor u is? Neem dan contact op met je werkcoach. Heb je geen werkcoach, neem dan contact op met Albert Jan Arends via albertjan.arends@bwri.nl.