Praktijkleren aanmelding 2023

Persoonsgegevens

Gegevens aanmelder

Gegevens aanmelder

Voor- en achternaam aanmelder
Voor- en achternaam aanmelder
Traject verantwoordelijke:
Toestemming

Werkgever / leerbedrijf

Gegevens praktijkopleider

Voorletter- en achternaam
Voorletter- en achternaam

Opleidings gegevens


Praktijkleren met de praktijkverklaring

Dit formulier is nodig voor:

  • Inschrijving MBO (Onderwijsovereenkomst en Praktijkovereenkomst).
  • Verwerking deelnemers registratie systeem van Werk In Zicht. Voor vragen het algemene adres: praktijkleren@werkinzicht.nl)

* Dit formulier dient in samenwerking met de deelnemer te worden ingevuld en ingediend. Waarbij het noodzakelijk is om naam en bsn-nummer van deelnemer te vermelden en de (contact)gegevens van de aanmelder. De andere punten zijn optioneel en zullen indien nodig na aanmelding besproken bij het MBO.

Gebruik Stagemarkt.nl voor opvragen gegevens

Veel gegevens, zoals de naam (kwalificatie) van de opleiding, een overzicht van de werkprocessen maar ook gegevens over het erkend leerbedrijf kunnen opgezocht worden via Stagemarkt.

Op www.stagemarkt.nl kan gezocht worden naar het erkend leerbedrijf en kunt u gemakkelijk alle informatie raadplegen.

Onder het tabblad erkenningen kunt u bijvoorbeeld ook de erkende opleidingen raadplegen.

Praktijkleren is een samenwerking van Werk in Zicht, SBB, Alfa College, Noorderpoort, Drenthe College en Terra MBO. 

Contactpersonen

Op zoek naar uw lokale adviseur Praktijkleren? Zoek hieronder naar de adviseur voor uw regio: